14.00 PCOB Trefpunt BOL

jaarvergadering, met de gebruikelijke punten, o.a. jaarverslagen 2017 en bestuursverkiezing. Daarna zal mevrouw De Moed van het bezoekerscentrum Beemster een presentatie hou­den over het ontstaan van de Beemster

Ga terug