10.30 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.30 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e Diaconie 2e Kerk
Kerkauto mevr. T. Rustenburg

Ga terug