10.00 Online dienst in de Regenboog

Regenboog: Live verbonden met de Trefpunt kerk
10.00 uur ds. H. Hummelen, Egmond Binnen
Collecte 1e Diaconie: diaconie PGSP 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug