10.00 Dienst vanuit de Regenboog

10.00 uur ds. H.J Bijman

Collecte 1e PKN Jeugdwerk/ JOP 2e Kerk

Een (geselecteerde) groep kerkgangers welkom.

Ga terug