10.00 Jeugddienst in de Regenboog

Jeugddienst

10.00 uur ds. H.J. Bijman
m.m.v. Louise Geus, Willem van Doorn en jeugdouderlingen
Collecte 1e Diaconie: Jeugdwerk 2e Kerk
Kerkauto dhr. H. Olie

Ga terug