10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. H.J. Bijman

De ZWO tafel staat voor u klaar

Collecte 1e PKN, Kerk en Israël 2e Kerk

Crèche Anro en Bep

Kerkauto mevr. J. Boersen tel. 5641700

 

Ga terug