10.00 Dienst vanuit de Trefpuntkerk

10.00 uur ds. Alex van Ligten uit Sneek
Collecte 1e Diaconie 2e Kerk

Ga terug