10.00 Dienst vanuit de Regenboog

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag

10.00 uur ds. H.J. Bijman en ds. André Wingelaar (PG Harenkarspel)
Kerstmusical van de Kindernevendienst
Collecte 1e Voedselbank Langedijk 2e Kerk
3e Kerstactiviteiten PGSP

Ga terug