10.00 Dienst vanuit de Regenboog

Regenboog, zondag Christus Koning
10.00 uur ds. H.J. Bijman
In verband met de komst van familie wordt u uitgenodigd
deze morgen thuis de dienst te volgen.
Collecte 1e Bloemen in de Kerk 2e Kerk

Ga terug