10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. H.J. Bijman

De ZWO-tafel staat voor u klaar

Collecte 1e Jeugdwerk 2e Kerk

Ga terug