10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur da. J. v. Zelderen, Broek op Langedijk

De ZWO-tafel staat voor u klaar

Collecte 1e Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat 2e Kerk

Ga terug