10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. R.J. Blaauw, Heiloo

Collecte 1e Kerk in Actie: Werelddiaconaat 2e Kerk

Crèche Jacqueline

Kerkauto mevr. N. Baan tel. 5642652

Ga terug