10.00 Dienst in de Witte Kerk

10.00 uur ds. H.J. Bijman

de ZWO tafel staat voor u klaar

Collecte 1e PKN-Jeugdwerk JOP 2e Kerk

Crèche Karin

 

Ga terug