10.00 Dienst in de Witte Kerk

Witte Kerk

10.00 uur ds. C. v. d. Broeke, Kampen

de ZWO tafel staat voor u klaar

Collecte 1e PKN Missionair Werk en Kerkgroei 2e Kerk

Crèche Anro

Ga terug