10.00 Dienst in de Witte Kerk

ds. H.J. Bijman, Taizé dienst

De ZWO-tafel staat voor u klaar

Deurcollecte 1e Kerk in Actie: Zending 2e Kerk

Crèche Marinke

Kerkauto mevr. A. Kloosterboer tel. 5643238

Ga terug