10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur dhr. H. Baan
Collecte 1e Diaconie 2e Kerk
Kerkauto mevr. T. Rustenburg

Ga terug