10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman Taizé viering
De ZWO-tafel staat voor u klaar
Collecte 1e Diaconie 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug