10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog

10.00  uur                 Mevr. Aly Vader-Terpstra

Collecte                     1e  Diaconie: Bloemen in de kerk  2e Kerk

Kerkauto             mevr. A. Kloosterboer

Ga terug