10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog

10.00  uur                 ds. H.J. Bijman

Collecte                     1e  Diaconie: diaconaal project: “Je mag er zijn”  2e Kerk

Kerkauto             mevr. T. Rustenburg

Ga terug