10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur da. Hetty Boersma
Collecte 1e Diaconie: diaconaal project: “Je mag er zijn” 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug