10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte 1e Diaconie: KiA - Binnenlandse Diaconaat 2e Kerk
Kerkauto mevr. A. Kloosterboer

Ga terug