10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur dhr. Willem Balder
Collecte 1e Diaconie: 40-dagentijdcollecte 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug