10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman Christus Koning
Collecte 1e Diaconie:KIA-Werelddiaconaat voor Colombia 2e Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug