10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman
De ZWO-tafel staat voor u klaar
Collecte 1e Diaconie: wijkwerk 2e Kerk
Kerkauto mevr. T. Rustenburg

Ga terug