10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman met enkele gemeenteleden
m.m.v. Yvonne Leek
Collecte 1e Diaconie: Kerk in Actie Zending Egypte 2e Kerk
Kerkauto mevr. A. Kloosterboer

Ga terug