10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur mw. ds. Fokje van Roekel-Brouwer uit Alkmaar
Collecte 1e Diaconie: diaconie PGSP 2e Kerk
Kerkauto mevr. T. Rustenburg

Ga terug