10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman en groepje gemeenteleden
Collecte Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug