10.00 Dienst in de Regenboog

Zondag 5 december 2e Advent
10.00 uur ds. F. van Roekel-Brouwer
Collecte Voedselhulp Langedijk + Wijkwerk PGSP
Kerkauto mevr. N. Baan

Ga terug