10.00 Dienst in de Regenboog

Zondag 21 november Christus Koning
10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte bloemen in de kerk en diaconie PGSP
Kerkauto dhr. H. Olie

Ga terug