10.00 Dienst in de Regenboog

Zondag 24 oktober
Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman i.s.m. gemeenteleden
Collecte Bloemen in de Kerk
KiA - Werelddiaconaat, voedselzekerheid Kameroen
Kerkauto mevr. N. Baan

Ga terug