10.00 Dienst in de Regenboog

Zondag 3 oktober Taizédienst
Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman
Collecte Kerk
Kerkauto mevr. L. van Doorn-Claassen

Ga terug