10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. C. L. v.d. Broeke, Kampen

Collecte 1e Diaconie 2e Kerk

Deurcollecte Levende Kerststal

Ga terug