10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur Oecumenische viering
met PG Langedijk-Noord en PKN Trefpuntkerk
Collecte 1e PKN Missionair werk 2e Kerk

Ga terug