10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman

m.m.v. een ensemble van muziekvereniging ‘Irene’

Collecte 1e KiA - Landbouw Rwanda (Werelddiaconaat) 2e Kerk

Ga terug