10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. C.v.d. Broeke, Kampen

De ZWO-tafel staat voor u klaar.

Collecte 1e Wijkwerk 2e Kerk

Ga terug