10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur Oecumenische viering onder auspiciën van de Raad van

Kerken Langedijk. Samen met da. J. van Zelderen, ds. B. Santema en ds. W. Venema en afgevaardigden van de Rooms- Katholieke parochie. Thema van de viering is: ‘Recht door zee’. Dit jaar is de liturgie voorbereid door kerken van uit de Cariben.
Collecte 1e SISSL 2e Kerk

Crèche Margreet

Ga terug