10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. S. Zijlstra, Heemstede
De ZWO-tafel staat voor u klaar
Collecte 1e Bloemen in de kerk 2e Kerk
Crèche Bep
Kerkauto mevr. N. Baan

Na afloop van de dienst om ca. 11:30 uur is de concept begroting en het concept beleidsplan voor 2017-2020 als hardcopy beschikbaar in de Consistorie.

 

Ga terug