10.00 Dienst in de Regenboog

Taizédienst in de Regenboog
10.00 uur ds. H.J. Bijman
De ZWO-tafel staat voor u klaar
Collecte 1e PKN – Kerk en Israël, 2e Kerk

Ga terug