10.00 Dienst in de Regenboog

10.00 uur ds. H.J. Bijman Maaltijd van de Heer

De ZWO-tafel staat voor u klaar

Collecte 1e Kerk in Actie – Werelddiaconaat 2e Kerk

Ga terug