20.00 Gespreksgroep

De volgende avond van de gespreksgroep is op: Zondagavond 3 maart
De vorige keer spraken we met elkaar over “waar kom je vandaan”. Dat ging dus
over het verleden van de deelnemers.
Nu gaan we het hebben over “zijn wij verantwoordelijk voor ons verleden?”. Dat
kun je opvatten als individuele verantwoordelijkheid maar ook als verantwoordelijkheid
van de gemeenschap, waar je deel van uitmaakt. En hoever moet dat
verleden teruggaan in de tijd?
Vanaf 20:00 uur is iedereen weer welkom in de Voorhof van de Regenboog. De
koffie en thee staan dan weer klaar.

Tot zondag 3 maart, Sipke Huizinga

Ga terug