18.00 Sobere maaltijd

Op woensdag 21 februari vindt de eerste van (zes) sobere maaltijden plaats. U
kunt zich hiervoor opgeven door uw naam te schrijven op de flipover, die iedere
zondagmorgen in de hal staat. Vergeet u niet zelf een bord en lepel mee te nemen.
Alvast veel dank aan de kokers!

Ga terug