10.00 Meekijken dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur Kerkdienst meekijken op het scherm in de kerk
Collecte 1e Diaconie: 40-dagentijd Voorjaarszending
2e Kerk
Kerkauto mevr. A. Kloosterboer

Ga terug