10.00 Dienst in de Regenboog

Regenboog
10.00 uur dhr. H. Baan
De ZWO-tafel staat voor u klaar
Collecte 1e Diaconie - Kia: Werelddiaconaat
2e Kerk
Kerkauto mevr. T. Rustenburg

Ga terug