ZWO

Wie
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking - ZWO-commissie genoemd - wordt gedragen door de Protestantse Gemeente van Sint Pancras.

Contactadres:
Mevr. E. Schoonhoven,
't Ganzepad 8,
1834 VW Sint Pancras,
Tel. 072 564 17 31.
E-mailadres: schoonhoven-bouman@hetnet.nl.

Waar
De ZWO-commissie richt zich met haar activiteiten op de leden van de Protestantse Gemeente van Sint Pancras. Zij vraagt daarbij aandacht voor projecten wereldwijd.


Wat
Onze commissie is een onderdeel van de Diaconie. Zij wil de aandacht van onze gemeenteleden vestigen op concrete hulp aan mensen in nood in binnen- en buitenland. Ook wil zij door voorlichting en bezinning (Vastentijd) een ieder laten zien in welke bevoorrechte positie wij ons in het algemeen bevinden en de Bijbelse verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Ons ijkpunt en onze inspiratie zijn daarbij de woorden van Jezus: Wat gij gedaan hebt aan de minste mijner Broeders, hebt gij aan mij ge­daan (Matt. 25 vers 40).

De commissie houdt zich bezig met het bewust maken en activeren van onze gemeente op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
1 keer per jaar wordt medegewerkt aan een themadienst.
Twee keer per maand is er verkoop van Fair-trade-produkten, n.l. in de Voorhof van de Regenboog en eenmaal in De Rank bij de Witte kerk.
De ZWO-commissie steunt o.a. projecten van Kerk in Actie, ICCO, Oikocredit, Amnesty International en projecten, aangedragen door gemeenteleden, zoals in 2012 en 2013  de Voedselbank Langedijk Geloof, Hoop en Liefde en in de 40-dagentijd Stichting Schoolproject Ethiopië.

Waarom
De ZWO-commissie activeert de kerkelijke gemeente tot het ondersteunen van acties en projecten.

Wanneer
De ZWO-commissie speelt in op landelijke en internationaal gerichte acties.

Nieuws van de ZWO

NIEUWS VAN DE ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Activiteiten: Een nieuw kerkelijk jaar ligt weer voor ons met allerlei activiteiten, maar daar hebben we u/jullie bij nodig om mee te doen!!!! Dat zijn we ons heel erg bewust! Ons ijkpunt en inspiratie daarbij zijn: “Wat gij gedaan hebt aan de minste van mijn Broeders, hebt gij aan mij gedaan”.
We zijn ons ook bewust dat wat we doen slechts een druppeltje op een gloeiende plaat is, maar niks doen, kan niet……
Wat doen we dan concreet?
Zending: We verzamelen postzegels, prentbriefkaarten, mobieltjes en cartridges. Dat laatste is nieuw! Ook is nieuw is dat er gevraagd is om géén brillen meer in te zamelen….. Men krijgt er teveel! - Daarnaast organiseren we af en toe een themadienst die in het teken staat van zending en werelddiaconaat.
Werelddiaconaat: We doen mee met schrijfacties in samenwerking met Kerk in Actie en Amnesty International: de Paasgroetenactie en de Adventsschrijfactie.
We houden de Sobere Maaltijden in de 40-dagentijd en ondersteunen daarmee voor de helft de projecten van Kerk in Actie en daarnaast de laatste drie jaren het Scholenproject Ethiopië van de Vastenactie. Dat wordt komend jaar een nieuw project. De voedselinzamelingsactie voor de Voedselbank Langedijk is gestopt, maar u kunt daar zelf nog spullen heen brengen natuurlijk!!!
Ontwikkelingssamenwerking: We geven af en toe wat extra aandacht aan de projecten van Oikocredit. Verder verkopen we al bijna 25 jaar Fairtradeproducten bij de ZWO-tafels in beide kerkgebouwen en meestal ook tijdens de “Kijk de kerk”- zaterdagmiddagen in de Regenboog. We zijn ook vertegenwoordigd in de Fairtradegroep van de gemeente Langedijk en dragen ook daar ons steentje bij. U vindt ons geregeld met een stand van onze kerk bij de Fairtrade-activiteiten van de Gemeente Langedijk. Volgend jaar moeten wij opnieuw de status van officiële Fairtradekerk aanvragen en we hopen dat de Kerkenraad dan weer net zo unaniem achter de aanvraag staat als de eerste
keer en dat u als Gemeente weer net zo fijn mee doet!!!!
Duurzaamheid: Dat hebben we doorgegeven aan de Kerkenraad. Daar kunnen zij meer mee!!!!!
 
 

Sociale winkel Langedijk

Woensdag 20 april is in de Broekerveiling de Sociale Winkel geopend door onze Burgemeester. De oprichters en deelnemers ervan zijn de Millennium Gemeente Langedijk, de werkgroep Duurzaamheid en de werkgroep Fairtrade. Verder doen diverse maatschappelijke organisaties mee, o.a. Evean, Wonen plus, Magenta, Onderwijsinstellingen en Stichting Present. De Fairtradegroep Langedijk (waarin wij als Protestantse Gemeente Sint Pancras vertegenwoordigd zijn) en SARI-fashion zijn een half dagdeel per maand actief aanwezig voor promotie van hun Fairtrade-producten. Men kan dan kunstnijverheid en modeartikelen kopen. Tege­lijk staat dan het Repair Café.

Kom eens binnen en zie wat er allemaal voor activiteiten zijn!!! De winkel bevindt zich bij het middenplein.

Wereldfairtradeweek

De kerkleden van de Protestantse Kerk Sint Pancras weten nu intussen echt wel dat onze kerk ruim twee jaar geleden de officiële nominatie “Fairtradekerk” heeft gekregen. Kijk maar naar de gele bordjes aan de buitenkant van beide gebouwen. Toch blijft de ZWO-commissie er steeds aandacht voor vragen. Zo ook nu weer…
Over enkele maanden moet onze kerk opnieuw de titel aanvragen en bewijzen dat ze er nog steeds achter staat en haar best ervoor blijft doen. We merken gelukkig ook dat steeds meer gemeenteleden zich bewust worden van de noodzaak van eerlijke handel voor een eerlijke prijs. De ZWO-tafel staat maandelijks in beide kerkgebouwen om met name de fairtrade-artikelen te promoten en wij, de Wereldwinkel, SARI- Langedijk(kleding en sieraden) en de ZWO-commissie, zijn natuurlijk dan ook heel erg blij als u/jij wat koopt bij ons. Maar het is de bedoeling dat we veel van deze artikelen gaan kopen in de plaatselijke supermarkten en winkels, zodat die het de moeite waard vinden om flink in te slaan! En het oet ons deugd dat er steeds meer fairtrade-artikelen in Langedijk te koop zijn! Niet alleen levensmiddelen (o.a. in de DEKA-markt in Sint Pancras ), maar ook producten gemaakt van eerlijke katoen, speelgoed, vazen, tassen, enz. Maar ze moeten dan wel gekocht worden door u en door mij! En dat lijkt steeds meer te gebeuren!!!
Er is veel meer te koop dan u denkt! Allereerst natuurlijk de producten waar Max Havelaar op staat, maar ook waar UTZ op staat. Wat is het verschil?
UTZ is vooral bezig met goed bodembeheer, verantwoord gebruik van pesticide, waterbehandeling, bescherming van oerwouden en bedreigde diersoorten.
UTZ is vooral bezig met grote corporaties.
Max Havelaar investeert in mensen. Door een eerlijke prijs te betalen, kunnen de mensen in die landen investeren in de ontwikkeling van zichzelf en van hun omgeving. Kinderen kunnen naar school, productietechnieken worden verduurzaamd en boeren kunnen zich organiseren. Max Havelaar is bezig met kleine corporaties.
Onze kerk houdt zich vooral bezig met het laatste. De koffie die u drinkt, wordt ingekocht in de Wereldwinkel in Langedijk. De fairtrade-thee bij de plaatselijke supermarkt. Goed voorbeeld doet goed volgen… Maar het belangrijkste is dat wij dat allemaal ook doen!!! Laten we bewust omgaan met Gods schepping, zowel met onze medemensen als met de natuur!!!
Wij rekenen op u!!!

Sobere maaltijden

Zes weken lang wordt u uitgenodigd om ’s woensdags van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur, groot en klein, mee te doen met de Sobere Maaltijden.

Wat doen we? Aan het begin van de Maaltijd houdt onze voorzitter Willem van Doorn een korte overdenking. Hij kiest verhalen uit de Bijbel die betrekking hebben op ditzelfde thema. Het zijn dus an­dere Bijbelgedeeltes als die in de zondagse kerkdienst worden gebruikt. De andere ZWO-ers sluiten beurtelings af. Daarna worden de soepen uitgedeeld. Er zijn altijd 2 soepen: een ve­getarische en een soep met vlees. Verder staat er bruin brood op de tafels. We willen ook dit jaar zoveel mogelijk fairtrade, biologische of ecologische producten gebruiken. Dan zijn we ook op een andere manier verantwoord bezig. Per slot van rekening zijn we een officiële Fairtra­dekerk en dat maken we op deze manier waar! (We moeten dit jaar ook weer verlenging aanvragen!) De soepen worden vers gekookt door heel wat vrijwil­ligers. Ook Chiel Wijnands van de Laurentiusparochie kookt weer volop mee en van hem krijgen we heel wat verse producten. Daar zijn we heel blij mee!!! Aan het eind van de maaltijd sluit één van de ZWO-ers af en gaan er mandjes rond waarin u uw gift geeft en waaruit de onkosten worden betaald, maar waar voor­al, naar we hopen, het door ons gekozen project wordt gesteund. We rekenen op gulle gevers!!!

Ons project dit jaar

De opbrengst gaat dit jaar voor de tweede keer naar hetzelfde project van vorig jaar, n.l. het vrouwenproject “Homecare Taul Moldavië”. De kerk in Heerhugo­waard is daar al een paar jaar mee bezig en wij hebben ons daar vorig jaar voor de eerste keer bij aangesloten. We hebben gezien hoe goed men daar aan het werk is. Deze organisatie geeft hulp aan zieke en alleenstaande ouderen. Veel van deze ouderen hebben geen familie meer die voor hen kan of wil zorgen…

De ouderen zijn slecht ter been en hebben vrijwel geen geld. Ze krijgen een staatspensioentje dat net genoeg is om stroom en een beetje eten te betalen. Ze leven in huisjes op het platteland, waarbij alles tot een minimum gebracht is. Home Care komt 1 of 2 maal per week voor de basiszorg. Ook is er in een aantal dorpen een kleine kliniek waar de mensen, als ze nog mobiel zijn, wat basiszorg en pijnbestrijding kunnen krijgen. Verder is er in zo’n kliniek een douche en een wasmachine/droger om de mensen die daar komen te verzorgen, zodat het weer een beetje hygiënischer wordt. Bij de mensen die niet naar de kliniek kun­nen komen, wordt het huis een beetje verzorgd en het beddengoed regelmatig gewisseld. Dat beddengoed wordt dan in de kliniek gewassen.

Als het enigszins mogelijk is, komt iemand van de kerk uit Heerhugowaard er weer het een en ander over vertellen. De ZWO-commissie nodigt iedereen van harte uit om mee te doen! Ook jullie Oudorpers!!! Als u nog nooit geweest bent: kom ook eens!!!

De eerste Sobere Maaltijd vindt plaats op woensdag 21 februari. Er komt in de Voorhof een intekenlijst te staan waarop u/jij zich kunt opgeven, We willen graag van tevoren weten op hoeveel mensen we ongeveer moeten rekenen. Ook kunt u tot maandagavond voorafgaand aan de maaltijd bellen naar Lia van Doorn (5643155) of ondergetekende (5641731).

Wel zelf soepkom of soepbord en lepel meenemen!!!

Heeft u vervoer nodig? Bel Piet Rustenburg: 072-5641801.

De Sobere Maaltijden worden gehouden op de volgende woensdagen:

21 en 28 februari
7, 14, 21 en 28 maart.

 

Plaats: De Voorhof in de Regenboog. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een begrafenis, verhuizen we naar De Rank. Dat wordt dan duidelijk aan­gegeven.

Spaardoosjes

Ook dit jaar kunt u thuis weer meesparen voor de projecten van de 40-dagen­tijd. Na de kerkdienst van zondag 18 februari worden de doosjes weer uitge­deeld. Ook liggen ze in de Voorhof en kunt u er zo één meenemen. Ze kunnen, hopelijk goed gevuld, worden ingeleverd met Pasen of de weken daarna.

Veertigdagentijdkalender voor verdieping bij het thema van dit jaar

Ook dit jaar is er weer een kalender. Hij is te koop bij de ZWO-tafel. Hij bevat veel korte meditatieve en inspirerende teksten. De kalender kost 4 euro. Hierbij aanbevolen!!!

Fairtradekerk

De Protestantse Gemeente van Sint Pancras voldoet sinds juni 2012 aan de criteria voor de titel Fairtradekerk. Om Fairtradekerk te zijn moet een kerkelijke gemeente voldoen aan de volgende 3 criteria.
Criterium 1: Gebruik van fairtrade producten.
De kerkgemeenschap gebruikt fairtrade koffie en thee bij alle vergaderingen en bijeenkomsten in de eigen gebouwen en vraagt dat ook bij activiteiten van derden. De kerkgemeenschap streeft ernaar het gebruik van fairtrade producten uit te breiden. Denk aan fairtrade koekjes, frisdrank enz., maar ook FSC-papier.
Criterium 2: Communicatie over fairtrade.
De kerkgemeenschap brengt fairtrade onder de aandacht bij haar eigen achter­ban, b.v. via de eigen website, het kerkblad, de lokale media of mededelingen.
Criterium 3: Actie over fairtrade.
De kerk probeert de betrokkenheid van de eigen achterban bij fairtrade te vergro­ten, o.a. bij activiteiten van de ZWO en in bepaalde bijzonder toepasselijke pe­riodes van het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd. De lokale kerkgemeenschap streeft ernaar om de Fairtrade Campagne ook buiten de eigen kerk te versprei­den, o.a. bij de gemeente, scholen, enz.

Verlenging titel Fairtradekerk.
Drie jaar geleden, in de kerkdienst op 16 september 2012, heeft Burgemeester Cornelisse van Langedijk aan onze kerk de officiële titel “Fairtradekerk” uitgereikt. Wij hadden in juni van dat jaar namens de kerk aarzelend de titel aangevraagd bij de stuurgroep van Fairtrade, nadat de Fairtradegroep van de Gemeente Langedijk ons er steeds op wees dat we als kerk ruim voldeden aan de eisen om de officiële erkenning aan te vragen. De ZWO-commissie heeft het toen voorgelegd aan beide predikanten, ds. Leon van den Broeke en ds. Blaauw en aan de Kerkenraad en zij stonden unaniem achter de aanvraag! Al binnen twee weken na aanvraag ontvingen wij de officiële titel…. Men was heel lovend over wat er hier in onze Gemeente al gebeurt. Wel stonden in het beoordelingsrapport enkele uitdagingen om het nog beter te maken, o.a. nog meer te doen met eerlijke handel, bijv. door andere kerken te benaderen over Fairtrade, en nog meer publieksacties te organiseren met de werkgroep Fairtrade Gemeente Langedijk en hier extern over te communiceren, zodat we ook in de toekomst een inspiratiebron voor vele inwoners, organisaties en bedrijven zijn in Sint Pancras.
De toekenning en de verlenging van de titel Fairtradekerk wordt sinds kort toegekend door de plaatselijke, gemeentelijke Fairtradegroep. In ons geval door de Gemeentelijke Faitradegroep Langedijk. De kerkenraad heeft de aanvraag voor verlenging van de titel dus daar ingediend en in de vergadering van 10 augustus 2015 heeft deze gemeentelijke werkgroep besloten tot verlenging van de titel Fairtradegroep voor de Protestante Gemeente Sint Pancras. We mogen weer drie jaar verder gaan!Paasgroetenactie

Kerk in Actie organiseert ook dit jaar weer deze landelijke actie en wij als kerk doen al jaren mee. Er kunnen Paasgroeten ter bemoediging gestuurd worden naar mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International, maar ook naar Nederlandse gevangenen. De Stichting Epaphras zorgt ervoor dat de kaarten bij de gevangenen terecht komen. Op zondag 26 maart stonden we weer met de kaarten voor u klaar. De kaarten zijn allemaal verstuurd en uitgedeeld door de gevangenispredikan­ten aan de gevangenen. Het waren deze keer dubbele kaarten: één voor de ge­vangene zelf en één die de gevangene zelf kon doorsturen aan iemand. Aan ons werd gevraagd op één van de kaarten een groet te zetten en op beide kaarten postzegels te plakken, zodat de gevangene één kaart kon doorsturen naar wie hem lief is. Volgens de predikanten doet het de gevangenen goed. Heel erg be­dankt voor het meedoen!

 

Aandeel Oikocredit

Aandeel Oikocredit: dank zij collectegeld en giro-overschrijvingen heeft de ZWO een aandeel van Oikocredit van € 1250.- kunnen kopen. Organisaties in het ‘rijke Westen’ verzamelen geld, kapitaal dat in de ontwikkelingslanden en in Oost-Europa via lokale microkrediet-instellingen in de vorm van leningen verstrekt wordt aan mensen, die daarmee de kans krijgen hun leven een andere wending te geven. Dit kan zijn aan individuen of aan groepen, die in de vorm van een samenwerkingsverband (coöperatie) een bedrijf willen opzetten.

Eén van deze organisaties in het ‘rijke Westen’ is Oikocredit, dat in 1975 vanuit de Wereldraad van Kerken is opgericht. De ZWO-commissie gelooft in het kleine en wilde daarom een aandeel verwerven in Oikocredit om op deze wijze bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor mensen, die het net zo hard verdienen als wijzelf. Dit aandeel is in januari 2006 door de ZWO-commissie aangekocht.

Fairtrade promotie

Wereldfairtradedag zaterdag 13 mei
U weet natuurlijk al lang dat onze kerk sinds 2012 een officiële Fairtradekerk is. Wij doen ons best om dat zoveel mogelijk waar te maken o.a. door twee keer in de maand met de ZWO-tafels te staan. Eén keer als er kerk is in de Witte Kerk op de eerste zon­dag van de maand. Dan staan we met de tafel in de Rank en is er kerk in de Regenboog dan één keer in de maand in de Voorhof. Meestal de tweede zondag. Dit staat aangegeven in Samenspraak. De koffie en thee die in beide kerken geschonken worden, zijn fairtrade. We zijn vertegenwoordigd in de Fairtradecommissie Langedijk (onderdeel van de Milleniumcommissie Langedijk) en de ZWO- com­missie probeert u, zoals u allang weet, zoveel mogelijk in Samenspraak op de hoogte te houden van allerlei activiteiten en ontwikkelingen op fairtradegebied in en om onze kerk en in onze Gemeente Langedijk. We merken dat ook de plaatselijke Langedijkse supermarkten steeds meer fairtradeproducten ver­kopen. Heel fijn!!!!! Maar willen ze dat blijven doen, dan moeten we ze wel kopen! In de Broekerveiling zijn er op Wereldfairtradedag  verschillende fairtrade-activiteiten bij de Sociale Winkel. Kom gezellig langs!