Pastoraat

Activiteiten in het seizoen 2016-2017:

Aan het begin van het nieuwe seizoen informeren wij u graag over de activitei­ten die door onze groep georganiseerd worden.

  1. Begin 2017 is er een bijeenkomst voor iedereen die in 2016 de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt. Er zal een gezellige bijeenkomst zijn onder het genot van een “bakkie koffie of thee met wat lekkers”. Uiteraard zijn de partners ook van harte welkom! De betreffende personen krijgen een persoonlijke uitnodiging in de bus.
  2. Eveneens begin 2017 zal er een film worden vertoond.
  3. In de periode maart/april 2017 staan de groothuisbezoeken op de agenda.

 

Aly Vader, geestelijk verzorger, stelt zich voor

Op 6 januari 2014 reed ik voor het eerst van Sint Pancras naar Wieringen naar mijn nieuwe baan als geestelijk verzorger bij Woonzorggroep Samen. Ik had 37 jaar als docent op het Regiuscollege in Schagen met pubers van 12-16 jaar oud gewerkt en de leeftijd van de mensen in een verzorgingshuis ligt natuurlijk heel wat hoger. De ouderenzorg was nieuw voor mij, de organisatie was nieuw, de weg er naar toe was nieuw, de collega's en bewoners, mijn kantoor, zelfs mijn mobiel was nieuw. Maar bovenal was ik nieuwsgierig naar wat al dat nieuws me zou brengen, en wat ik voor de organisatie en de collega's en bewoners kan betekenen en wat ik van al die nieuwe ervaringen kan leren. Als u dit leest, ben ik al ruim 2 jaar aan het werk bij Woonzorggroep Samen. En ik heb nog geen moment spijt van mijn keuze om bij Samen te komen werken. 
In mijn werk als geestelijk verzorger heb ik 4 kerntaken: 
1. Het bieden van deskundigheidsbevordering en begeleiding aan medewerkers met betrekking tot zingeving en ethiek (indirecte zorg). Het herkennen van levensvragen en het zoveel mogelijk ondersteunen van de zelfzorggewoontes van bewoners. 
2. Een aanvulling vormen op de zorg in het bijstaan van cliënten bij levens-, zingevings- en geloofsvragen (directe zorg). Thema’s zijn: omgaan met de toenemende afhankelijkheid, zin van het leven, afscheid, maar ook het tellen van de zegeningen. 
3. Het bijdragen aan beleidsontwikkeling van de geestelijke verzorging binnen de organisatie (indirecte zorg), beleidsplan opstellen en uitvoeren. 
4. Het onderhouden van een netwerk met lokale kerken en levensbeschouwelijke organisaties (indirecte zorg). 
Deze kerntaken geef ik vorm in 5 verschillende verzorgingshuizen van woonzorg-groep Samen. Een hele klus dus. Gaande de tijd merkte ik dat ik vaak als humanistisch raadsvrouw wordt gezien, omdat ik voor alle bewoners beschikbaar ben, of ze nu gelovig zijn of zeggen het niet te zijn. Toch doe ik dit werk vanuit mijn christelijke geloof. Om dat duidelijker in de organisatie neer te zetten en ook om steun te krijgen vanuit deze wortels, groeide bij mij het verlangen om gezonden te worden vanuit de PKN. Nadat ik mijn vraag bespreekbaar had gemaakt, heeft de kerkenraad op 8 december 2015 de taak als zendende gemeente op zich genomen. Ds. John Bijman zal mijn mentor zijn en ik zal een aantal keren voorgaan in Kerkelijk Centrum de Regenboog en van mijn expertise over dementiezorg kan de gemeente gebruik maken. Ik hoop op een vruchtbare samenwerking en voel me in mijn werk in de langdurige ouderenzorg door deze zending gesteund.

Aly Vader, geestelijk verzorger.

 

De pastorale zorg ligt bij de predikanten en bij de pastorale medewerkers.

Taakgroep Pastoraat

In de taakgroep pastoraat hebben zitting:

Ds. John Bijman, predikant
Magnolialaan 48, 1834 KE SINT PANCRAS
Tel.: 072-5316622 / 06-11471896
e-mail: hjbijman58@outlook.com

Anneke Nierop, pastoraal ouderling.
Coördineert bezoekgroep.
Geeft leiding aan “Delen wat de pot schaft”.

Tiny Rustenburg ,pastoraal medewerker.
Tel.: 072-5641801
Vertegenwoordiger vanuit de Allengaandenkring.

Afke Verkuil
Tel.: 072-5623427
Pastoraal medewerkster de Molenhoeve.

Elly van der Streek
Tel.: 072-5642724
Pastoraal medewerkster de Volle Aandacht.
Coördineert (mede) de bezoekgroep.

Anneke Boskamp
Tel.: 072-5642778
Pastoraal medewerkster appartementencomplex De Lupinehof.

Rieuw Spijker
Tel.: 072-5646818
Pastoraal ouderling en contactpersoon van verzorgingshuis De Horizon in Broek op Langedijk.

Vanuit de taakgroep pastoraat worden o.a. de pastorale bezoeken georganiseerd. Een aantal van de leden zijn verbonden aan een verzorgingshuis of appartementencomplex. U kunt altijd met één van hen contact opnemen. Hetzij voor een (bezoek)vraag, hetzij voor pastorale aangelegenheden.
De pastorale medewerkers en de leden van de Bezoekgroep bezoeken de ouderen, de zieken en, indien die daar prijs op stellen, de mensen die nieuw in onze gemeente binnenkomen. Ook gaan zij op kraambezoek. Zij bezoeken de mensen thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeg- of verzorgingshuis.
Binnen de gemeente wordt er grote waarde aan gehecht, dat de gemeenteleden onderling naar elkaar omzien, belangstelling hebben voor elkaar en elkaars vreugde en verdriet delen.

De oudere gemeenteleden worden gewoonlijk eens per maand bezocht
Als er een zieke in de gemeente is, of als een baby geboren is, is dat reden om op bezoek te gaan.
Nieuw binnengekomen mensen krijgen zo spoedig mogelijk bezoek van een wijkmedewerker.

Groothuisbezoek
Jaarlijks wordt binnen de gemeente een Groothuisbezoek georganiseerd. De gemeenteleden worden uitgenodigd om op een avond samen te komen bij één van de mensen thuis of op andere locatie. Samen wordt dan nagedacht en gepraat over een onderwerp of thema, dat van tevoren is medegedeeld.