Overdenking

Ronde van Elf

In oecumenisch verband organiseert onze ZWO-commissie met vele enthousias­te vrijwilligers weer de traditionele Sobere Maaltijden op woensdagavond. Het is altijd weer inspirerend en leuk om te zien hoe simpel oecumene kan zijn. Een eenvoudige maaltijd, een Bijbelverhaal en vrijwillige gaven die worden gegeven. Niet voor onze kerk, maar ook dit jaar voor de zieke oudere naaste ver weg, die leeft in minder prettige omstandigheden als hier. Dit jaar begint de veertig­dagentijd op Valentijnsdag, Aswoensdag voor onze rooms-katholieke zusters en broeders. In de zuidelijke provincies zijn velen al maanden drukdoende zich voor te bereiden op het traditionele carnaval, dit jaar in het tweede weekend van februari. In optochten zie je de Raad van Elf snoepgoed strooien voor de kinderen.

Carnaval, het is niet iets voor protestanten. Bij ons geen Raad van Elf, hoewel… de Ronde van Elf deed bij ons haar intrede met bijeenkomsten in het kader van het Kerk2025 in elf nieuwe regio’s. Classicale regio’s met een classispredikant, die de oude 75 classis vervangen. Dit alles na de nodige beraadslagingen op plaatselijk niveau en het genomen synodebesluit. In november vond in de Ter Coulsterkerk te Heiloo een bijeenkomst plaats met afgevaardigden uit de classi­cale regio Noord-Holland. In aanwezigheid van het moderamen van de generale synode en synodeleden, nog afkomstig uit de oude classes, werden gedachten gedeeld. Ds. René de Reuver, scriba van de synode voerde het woord. In de pau­ze was er ruim gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over de toe­komst van onze kerk en de oproep om terug te gaan naar de kern van kerk-zijn. Kerk als vindplaats van geloof, hoop, liefde. Er klonk een pleidooi voor geestelijk leiderschap en te spreken over ontmoeten in plaats van vergaderen. Ook het regionale samenwerken werd genoemd. In het programmaboekje van de Ronde van Elf staan enkele interessante vragen om antwoord te vinden op de visie op kerk-zijn anno 2018. Onder meer deze twee vragen: 1. Wat wil je doorgeven aan een volgende generatie (en waarom)? 2. Wat zou het dorp Sint Pancras missen als er geen kerk (gebouw) meer zou zijn? Dit jaar is ons Kerkelijk Centrum de Regenboog de locatie voor de op te voeren musical ‘Met de groeten van Paulus’. Om buitenstaanders op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het christelijk erfgoed. Paulus schrijft aan de gemeente te Korinthe en spoort hen aan de weg van de vrede te gaan. (1 Kor. 14,33). Jezus is ons voorgegaan op de weg van de vrede. Veertigdagentijd: weet je op weg naar het licht door de duisternis.

John Bijman, predikant