Overdenking

KEK Kinderen En Kerk

Afgelopen maand was ik in Amersfoort bij een middagbijeenkomst van Kwintes­sens, de makers van Kind op Zondag, waarmee ook wij werken in de Kinderne­vendienst. Het was een inspirerende en hoopvolle middag. Nieuw materiaal werd gepresenteerd. Het bleek dat vele aanwezigen het er mee eens waren, dat vernieuwing van dit stukje kerkenwerk wenselijk is om kinderen bij de kerk betrokken te houden. Vroeger was er de Zondagschool en later de Kinderneven­dienst. Mede vanwege het wisselend aanwezig zijn van kinderen en het soms grote leeftijdsverschil, groeit de behoefte aan werkvormen die inspelen op deze verandering. Daarvoor is KEK, Kinderen En Kerk ontwikkeld, niet alleen voor in de kerk, maar ook voor thuis, want het is laagdrempelig. Het volgt wel het Ker­kelijk Jaar, maar niet meer het leesrooster. En er is onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: 4 - 7 en 8 - 12 jaar.

Een aantal gastsprekers gaven hun idee over nieuwe vormen om kinderen en jongeren vertrouwd te laten raken met het Bijbelse erfgoed. Een regisseuse van Holland Opera vertelde over een project met een Bijbels thema, waarvoor nieuwe teksten werden geschreven. Van dit project ‘De Zchepping’ werd een fragment getoond. Daarin muziek van J. Haydn’s ‘Die Schöpfung’ en een dia­loog tussen een jongen en een meisje met het Bijbelverhaal uit Genesis, dan op een moderne leest. De spreekster benadrukte het belang van een volwaardige plaats van de kinderen in de liturgie. Een jonge vader, nog maar kort als kerk­vrijwilliger werkzaam in het jeugdwerk, vertelde over zijn kerk als buurthuis en de jeugdstuurgroep voor jongeren van 3 -23 jaar. Een predikant sprak over de betekenis van het verhaal als het venster op God. Laat het Bijbelverhaal het verhaal en geef het kind de ruimte hier een eigen betekenis aan te geven. Elk verhaal heeft van zichzelf al een schat aan betekenissen! Alle gastsprekers waren van mening dat het samenzijn op zondagmorgen vooral een feestelijk en gezellig ontmoetingsmoment moet zijn met veel muziek en zang. Enkele praktijkvoorbeelden werden gedeeld. Een gemeente organiseert op elke eerste zondag van de maand een viering door, voor en met de kinderen en jongeren. In een andere kerk is er een speciale kerkdienst ‘samen vieren’ met daarin ruimte voor muziek, verzorgd door mensen met een verstandelijke handicap. Met KEK openen zich nieuwe kansen om aan de kinderen met muziek en zang het Bijbel­verhaal in een nieuwe taal te vertellen. Hopelijk helpt ook u, jou en mij om ons persoonlijk religieus geloof te voeden. Voor wie meer wil weten over KEK: www.kindopzondag.nl/kek


John Bijman, predikant