Musical met de groeten van Paulus

We gaan beginnen!

Op maandagavond 8 januari 2018 starten de repetities van de musical.

Wekelijks is er koffie/thee voorafgaand aan de repetitie, vanaf 19.30 uur.

De repetities starten stipt om 20:00 uur en eindigen om 21:30 uur. Er is geen pauze tussendoor.

De mensen die zich hebben opgegeven, ontvangen nog nader bericht.

Je kunt je nog steeds opgeven voor het koor en ook handige mensen zijn van harte welkom voor decorbouwen, kleding, hand-en-spandiensten.

Opgeven kan via musicalpaulus@pgsp.nl.

Zoals eerder gemeld, zijn er kosten verbonden aan de musical. € 10,- per maand of € 80,- voor de hele repetitieperiode. Deze kosten kunnen overgemaakt wor­den op rekening NL93 RABO 0141 2294 11 t.n.v. Protestantse Gemeente Sint Pancras. Graag onder vermelding van Musical Paulus.

Nogmaals in het kort de informatie over de musical:

Op 2, 3 en 4 november 2018 willen we als gemeente weer een musical opvoe­ren. Dit keer wordt “Met de Groeten van Paulus” ingestudeerd. Deze musical is in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland geschreven door het be­kende duo Gerard van Amstel en Gerard van Midden. Men wil met deze musical niet alleen de mensen laten kennismaken met de Bijbelse figuur Paulus, maar ook de mensen in beweging brengen. Dat deed Paulus ook. Overal waar hij ver­scheen, gebeurde iets. Wat heeft Paulus ons in deze tijd te vertellen?

Als vanouds wordt de musical geregisseerd door Willem van Doorn en Riet Hart. Dirigent is Bert Rootmensen.

Hartelijke groet,

De Commissie Musical

Willem van Doorn, Riet Hart, Gerard van Hal, Bert Rootmensen, Carin Veenstra, Simone en Kees Krol.

 

Orgelconcert Aarnoud de Groen in Hervormde kerk Venhuizen

Op zondagmiddag 18 februari 2018 15.30 uur speelt organist Aarnoud de Groen op het fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in de Hervormde kerk te Venhuizen. De musicus speelt een gevarieerd- en verrassend concert. Het concert begint om 15.30 uur, de toegang is € 10- (kinderen € 5). Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar. Verdere informatie kunt u vinden op orgel.venhuizen@gmail.com - www.zingenenzo.com.

Noordwest Ziekenhuisgroep

Herdenken van hen die zijn overleden in Noordwest

De Geestelijke Verzorging in de Noordwest Ziekenhuisgroep biedt sinds enkele jaren de gelegenheid om stil te staan bij een overledene. De geestelijk verzorgers sluiten daarmee aan bij de landelijke actie “Ode aan de doden”. Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen een blad beschrijven en ophangen in de gedachtenisboom, die begin november 10 dagen bij het Stiltecentrum van het ziekenhuis staat.

In veel ziekenhuizen, andere zorginstellingen en hospices omvat nazorg tegenwoordig ook een jaarlijkse herdenking voor de in het ziekenhuis overleden patiënten. De geeste­lijke verzorging heeft het initiatief genomen om dit ook binnen Noordwest te organiseren.

Zo krijgen nabestaanden de gelegenheid om, na een vaak intensieve periode van ziekte en ziekenhuisopname(s) of plotseling overlijden, juist ook in het ziekenhuis stil te staan bij verdriet en gemis. Ervaring leert, dat er veel belang­stelling en waardering is voor het bezoeken van een dergelijke herdenkings­bijeenkomst. Dit wordt bevestigd door onderzoek. Nabestaanden weten zich gesteund, gezien en gehoord.

Op vrijdag 24 november is in Noordwest, locatie Alkmaar, voor het eerst een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor familie en verwanten van hen die in het ziekenhuis zijn overleden in de periode van 1 maart t/m 30 september 2017.

In deze herdenkingsbijeenkomst waren rond de 100 naasten aanwezig en wer­den 28 mensen herdacht. Er klonken gedichten en er was muziek. De namen van de overledenen werden genoemd, waarna de betrokken aanwezigen een roos, met daaraan een kaartje met de naam, in een vaas konden zetten.

De reacties van de aanwezigen waren zeer positief. Het wordt erg gewaardeerd dat vanuit het ziekenhuis ook op deze plek en op deze manier betrokkenheid wordt getoond bij hun verlies. “Doorgaan op deze weg” was een veel gehoorde reactie. Gezien de opkomst denken we aan twee momenten per jaar, in voor- en najaar, om dit concreet vorm te geven. Uiteraard is dit mede afhankelijk van de evaluatie van dit initiatief met de betrokken gesprekspartners in de ziekenhuis­organisatie.

Met vriendelijke groet, Team Geestelijke Verzorging Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar en Den Helder

 

Gezamenlijke zangdienst in KC de Regenboog

Op zondagavond 18 februari wordt voor de tweede keer een gezamenlijke zang­dienst georganiseerd. Dit jaar in ons Kerkelijk Centrum. Het repertoire wat we zingen is een mix van psalmen, gezangen, opwekking en oude bekende liede­ren. Het geheel wordt in vier blokjes verdeeld die aan elkaar worden gesproken door verschillende stukjes proza. Bert Rootmensen zorgt voor de muzikale be­geleiding.

Als u een uurtje lekker wilt zingen, is dit wat voor u! Aanvang: 19.00 uur. Zelf kunt u meedoen om liederen in te sturen die u graag zingt. Die kunt u sturen naar miakoedijk@ziggo. nl of u belt even naar 0226-314175. Na afloop wordt er koffie/thee geschonken. Weet u welkom!

 

Externe Facebookpagina

Naast de fysieke verbouwing van Kerkelijk Centrum De Regenboog, timmeren we ook digitaal, op het internet, aan de weg.

In december is er een algemene Facebookpagina van/over onze gemeente op­gestart. Het doel hiervan is om ook niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten die onze gemeente organiseert. Dat gebeurt natuurlijk ook al via de website en publiciteit in kranten en op andere internetsites. De Facebookpagina gaat dit niet overnemen, maar vult de andere communicatiemiddelen aan. Ook kunnen we er bijvoorbeeld (Bijbel)teksten, filmpjes en dergelijke op plaatsen, zodat de bezoekers van de pagina ook wat mee krijgen van onze belevingswe­reld. We willen er graag een positieve, bemoedigende pagina van maken.

Er is ook al een Facebookpagina in gebruik voor de gemeenteleden zelf. Deze nieuwe pagina kunnen we meer gaan gebruiken om interne zaken te delen.

Externe pagina: https://www.facebook.com/PGSintPancras

Interne pagina: https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Neem er eens een kijkje!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het de PR-commissie weten: pr@pgsp.nl.

PCOB Nieuws

De bijeenkomst op maandag 19 februari is zoals gebruikelijk de ‘snertdag’. We beginnen dan om half elf ’s morgens met een cursus valpreventie door me­vrouw Joke Bruin-Komen. Van 12.00 tot 13.00 uur de snertmaaltijd, compleet met roggebrood, spek, een kom snert en een toetje. Van 13.00 tot ± 14.00 uur zal mevrouw Eline Blom ons alles vertellen over de mogelijkheden van een trap­lift. Het is wel noodzakelijk dat u zich voor deze dag aanmeldt. Dat kan op het e-mailadres gjmdegraafduijn@quicknet.nl of telefonisch 0226-315305. De kosten zijn € 5.00 voor de koffie/thee en de snertmaaltijd.

 

Paulus eerste theoloog of eerste ketter

Ds. Venema, predikant te Oudkarspel, zet zijn serie avondlezingen voort over Paulus. U bent welkom op donderdag 1 en 15 februari.
Donderdag 1 maart is de laatste samenkomst in PNK Trefpuntkerk, aanvang 20:00 uur. Het beeld van Paulus is gekleurd. Nogal wat theologen hebben zich gebogen over de brieven van Paulus. Paulus heeft geen consistente en uitgewerkte theologie na­gelaten. Hij heeft brieven geschreven, niet eens aan de Gemeente, maar aan bepaalde mensen in die Gemeente, waarin hij heel specifiek plaatselijke zorgen en problemen bespreekt en daarop antwoorden geeft voor die heel specifieke plaatselijke situatie. De antwoorden van Paulus kunnen niet één op één worden toegepast op de Kerk, 2000 jaar later. Desondanks zal Paulus blijven inspireren en irriteren. Ds. Venema grijpt af en toe terug op eerdere avonden. Ook is het mogelijk per avond deel te nemen.