Musical met de groeten van Paulus

We gaan beginnen!

Op maandagavond 8 januari 2018 starten de repetities van de musical.

Wekelijks is er koffie/thee voorafgaand aan de repetitie, vanaf 19.30 uur.

De repetities starten stipt om 20:00 uur en eindigen om 21:30 uur. Er is geen pauze tussendoor.

De mensen die zich hebben opgegeven, ontvangen nog nader bericht.

Je kunt je nog steeds opgeven voor het koor en ook handige mensen zijn van harte welkom voor decorbouwen, kleding, hand-en-spandiensten.

Opgeven kan via musicalpaulus@pgsp.nl.

Zoals eerder gemeld, zijn er kosten verbonden aan de musical. € 10,- per maand of € 80,- voor de hele repetitieperiode. Deze kosten kunnen overgemaakt wor­den op rekening NL93 RABO 0141 2294 11 t.n.v. Protestantse Gemeente Sint Pancras. Graag onder vermelding van Musical Paulus.

Nogmaals in het kort de informatie over de musical:

Op 2, 3 en 4 november 2018 willen we als gemeente weer een musical opvoe­ren. Dit keer wordt “Met de Groeten van Paulus” ingestudeerd. Deze musical is in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland geschreven door het be­kende duo Gerard van Amstel en Gerard van Midden. Men wil met deze musical niet alleen de mensen laten kennismaken met de Bijbelse figuur Paulus, maar ook de mensen in beweging brengen. Dat deed Paulus ook. Overal waar hij ver­scheen, gebeurde iets. Wat heeft Paulus ons in deze tijd te vertellen?

Als vanouds wordt de musical geregisseerd door Willem van Doorn en Riet Hart. Dirigent is Bert Rootmensen.

Hartelijke groet,

De Commissie Musical

Willem van Doorn, Riet Hart, Gerard van Hal, Bert Rootmensen, Carin Veenstra, Simone en Kees Krol.

 

Inloop op zondagmiddag

Reeds geruime tijd kerkt een groep mensen uit Oudorp in de Regenboog en de Witte Kerk. Zij voelen ons welkom bij ons en schrijven:

We zouden het prettig vinden als we u ook eens mogen verwelkomen, niet in een kerkdienst, maar in een inloop op zondagmiddag. We komen iedere derde zondagmiddag van de maand bijeen, en voelen onze gemeenschap zo niet verloren gaan. En nu zouden we het prettig vinden ook eens mensen uit Sint Pancras bij ons te ontvangen. Om de maand hebben we een maaltijd, de andere zondag drinken we koffie, thee en een glaasje met iets erbij. Een vaste groep gastvrouwen verzorgt dit.

Vanaf 15.00 uur bent u welkom. Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt van de kerk. We komen samen in de Wijkplaats, Herenweg 14, vlakbij de kerk.

Hartelijk welkom!

Wandelweekend 2018

Het wandelweekend voor 2018 wordt gehouden op 12, 13 en 14 oktober. Er wordt gelogeerd in de stad Lochem in de Achterhoek, in de Nederlandse provin­cie Gelderland, in een fraai gerenoveerde boerderij uit 1880, die gelegen is aan de voet van de Lochemse Berg.

Er kunnen maximaal 23 personen logeren in de boerderij. Dus geef je snel op want VOL = VOL.

De kosten voor het weekend zijn € 75,- p.p. Of dit uiteindelijk voldoende zal zijn, is afhankelijk van het aantal deelnemers, bij te veel wordt het verrekend.

Je kunt je opgeven voor dit prachtige weekend via wandelweekend@quicknet. nl of bij onderstaande personen. Graag dan ook het genoemde bedrag maal het aantal personen overmaken naar bankrekeningnummer NL58FVLB0635811081, t.n.v. Protestantse Gemeente Sint Pancras o.v.v. wandelweekend 2018. Bij ont­vangst van de betaling is je deelname definitief.

Hopende op een geweldige opkomst.

Hartelijk groet,

Kees Krol, Karel de Boorder en Peter Houtman

 

Israëlavond

Welkom op onze Israëlavond op donderdag 12 april a.s. in Orgelzaal Booy. Daalmeerpad 13, 1827 GA Alkmaar.

Met Oscar Lohuis over het thema: “Waarom christenen iets met Israël hebben”. Oscar Lohuis is predikant van beroep, maar heeft geen ‘eigen’ kerk ergens in een stad of dorp. Sinds 2007 is hij een soort van rondreizende prediker. Hij komt spreken waar hij gevraagd wordt en schrijft columns in verschillende bladen. Hij vindt dat christenen serieus moeten bedenken welke plaats Israël inneemt in Gods reddingsplan voor de wereld.

De zaal zal open zijn vanaf 19.30 voor ontmoeting, koffie/thee is dan verkrijg­baar en er zullen Israëlische producten te koop zijn. De lezing start om 20.00 uur.

De toegang is vrij. De collecte is bestemd voor het project “breng de Joden thuis” van de Stichting Christenen voor Israël.

 

Externe Facebookpagina

Naast de fysieke verbouwing van Kerkelijk Centrum De Regenboog, timmeren we ook digitaal, op het internet, aan de weg.

In december is er een algemene Facebookpagina van/over onze gemeente op­gestart. Het doel hiervan is om ook niet-gemeenteleden te informeren over de activiteiten die onze gemeente organiseert. Dat gebeurt natuurlijk ook al via de website en publiciteit in kranten en op andere internetsites. De Facebookpagina gaat dit niet overnemen, maar vult de andere communicatiemiddelen aan. Ook kunnen we er bijvoorbeeld (Bijbel)teksten, filmpjes en dergelijke op plaatsen, zodat de bezoekers van de pagina ook wat mee krijgen van onze belevingswe­reld. We willen er graag een positieve, bemoedigende pagina van maken.

Er is ook al een Facebookpagina in gebruik voor de gemeenteleden zelf. Deze nieuwe pagina kunnen we meer gaan gebruiken om interne zaken te delen.

Externe pagina: https://www.facebook.com/PGSintPancras

Interne pagina: https://www.facebook.com/groups/267062306727930/

Neem er eens een kijkje!

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het de PR-commissie weten: pr@pgsp.nl.

PCOB Nieuws

Op maandag 16 april is er weer een ledenbijeenkomst van de PCOB, afdeling Langedijk. Deze middag zal de heer Jaap Bakker uit Urk een conference verzorgen met veel oude liedjes over een ouder wordend echtpaar. Ze wonen in een gezellig en vertrouwd buurtje met allemaal bekenden om zich heen. Het ouder worden brengt beperkingen mee, maar met hulp van de kinderen lukt het zelfstandig wonen nog steeds. Toch sluipt het isolement binnen. De vrouw wordt vergeetachtig en de man gaat moeilijker lopen. Ook de buurt verandert. Er komen jongeren wonen, die het dialect niet spreken en men loopt niet makkelijk bij ze binnen. Er komt een bar in de buurt met ’s nachts de nodige overlast. De beslissing valt voor een bejaardentehuis en ze zien er erg tegenop. Als ze er komen te wonen, is het eerst wat onwennig, maar even later leven ze helemaal op. De zon breekt weer door. Een eigen woonruimte, zelfstandigheid en hulp op afroep dichtbij. Ze ontmoeten weer leeftijdgenoten, met wie ze hun ervaringen kunnen delen, genieten van de maaltijden, de ontspanningsactiviteiten. Ze doen mee aan het bingospel en biljarten en met de scootmobiel komt de man weer op vertrouwde plekjes. De coupletten worden afgewisseld met een conference vol humor en leuke anekdotes. U bent van harte welkom op maandagmiddag 16 april om 14.00 uur in het Trefpunt, Dorpsstraat 41a in Broek op Langedijk.

 

Orgelconcert Venhuizen

Op zondag 8 april 2018 speelt de vermaarde organist Dirk Out op het fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in de Hervormde kerk te Venhuizen. Gelet op zijn eerdere concerten in Venhuizen belooft het een mooie muzikale avond te worden met een kwalitatief hoogstaand concert.

Het concert begint om 15.30 uur, de kerk is vanaf 15.00 uur open. De entree bedraagt € 10,00. Kinderen t/m 11 jaar betalen € 5,00.

Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar. Verdere informatie kunt u vinden op www.zingenenzo.com.

REFRESH

Op zondag 1 april is de volgende REFRESH (geen grap!). Dit zal een speciale PaasFresh zijn; deze laat zich kenmerken doordat we op een verfrissende manier de opstanding van Jezus willen vieren door veel met elkaar te zingen, i.c.m. korte getuigenissen van jongeren en korte uitleg over wat er gezongen wordt. Wij verwelkomen je graag vanaf 18:45 uur in de Ontmoeting, Dorpsstraat 128 te Broek op Langedijk. Na afloop is er nog een gezellige ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje. Iedereen is van harte welkom!